PRESSEMEDDELELSE FRA TSS

 

Team Skælskør – Slagelse kommune ønsker ændringer i Badminton Danmarks hovedbestyrelse.

 

Derfor støtter TSS Tore Frydensbjerg Vilhelmsen som ny formand i Badminton Danmark, Carsten Werge som ny Eliteansvarlig og Torben Pedersen som ny Eventansvarlig.

Vi anbefaler naturligvis alle landets klubber at stemme på disse tre kandidater, når der er kampvalg til posterne på Badminton Danmarks årsmøde.

• Vi ønsker os en hovedbestyrelse som respekterer og forstår, at den bliver valgt af medlemmerne og for medlemmerne.

 

• Vi ønsker os en hovedbestyrelse, som er i stand til at optimere det gunstige vindue dansk badminton i øjeblikket befinder sig i. Det gælder samarbejdet med DGI og det gælder såvel økonomi som antal udøvere.

 

• Vi ønsker en hovedbestyrelse som skal kendetegnes ved åbenhed, reel dialog og positiv imødekommenhed.

 

Den siddende hovedbestyrelse og deres formandskandidat, medgiver at de ikke har været gode nok til at kommunikere, inddrage og involvere baglandet. Det giver TSS dem 100% ret i. De har nu haft syv år til at ændre på denne evne. Det synes vi er mere end rigeligt. Faktisk synes vi den nuværende hovedbestyrelse er blevet stadig værre i sin egen magtfuldkommenhed.

 

I en tid hvor badminton har været overordentlig synlig med TV2Sport’s succesfulde overtagelse af TV-rettighederne til World Tour’en, og danske succes’er i form af Thomas Cup sejr, medaljer og titler i en lind strøm fra bl.a Kamilla Rytter Juhl/ Christinna Pedersen samt en meget højt profileret Viktor Axelsen, har den siddende hovedbestyrelse har haft historisk gode betingelser for at udvikle badmintonsporten i Danmark. Alligevel har man formået, gang på gang, at trække negativ opmærksomhed til sporten ved, gennem kritisable beslutninger, gentagne gange at lægge sig ud med såvel top-spillerne som klubberne. Universalmidlet ved uenigheder – magtanvendelse!

 

TSS ønsker forandring. Der er masser af mennesker i Danmark som brænder for badminton. Som er i hallen hver uge, eller måske endda hver dag, og på hver deres måde bidrager til dansk badminton. Disse mennesker vil gerne bidrage endnu mere til dansk badmintons udvikling. Det kan de gøre når der med god ledelse bliver skabt gode og trygge rammer for deres virke, når det bliver gjort så enkelt som muligt for dem at agere i deres roller. Når de bliver lyttet til og værdsat for deres bidrag, således at de beslutninger, der i sidste ende tages i hovedbestyrelsen dels er gennemarbejdede og dels er rodfæstet i faktiske erfaringer, faktiske problemstillinger og faktisk viden.


Derfor ønsker vi udskiftning i hovedbestyrelsen. Så de tilbageværende gode kræfter får mulighed for at virke. Vi ønsker en holdturnering som tager hensyn til eliten og tilgodeser bredden, vi ønsker en rangliste som gør det let at komme til at spille turnering, og vi ønsker at blive informeret og kommunikeret til på højt niveau.

 

Læs artikel på SN.dk