Elite kraftcenter

Dansk Badminton Forbund (DBF) og Team Skælskør-Slagelse Kommune
har valgt at samarbejde om et elite kraftcenter.

Formålet med elitekraftcenteret er, at give ambitiøse spillere fra 11-21 år et
optimalt træningsmiljø, ved at fokusere på individuel udvikling for den
enkelte spiller.

Elite kraftcenter Vestsjællands træningstilbud, er i denne sæson:

Tirsdage:    07.45-09.15     Center træning
Onsdage:   16.30-19.30     Center træning
Torsdage:   07.30-08.30     Center træning
Trænere:    Jeppe Knudsen (begge dage)
                   Lian Ying Zhang (onsdage)Træneren vil medvirke til at sikre, at hver enkelt spiller får et koordineret og sammenhængende ugentligt træningstilbud.

Ligeledes vil træneren se hvorvidt den enkelte spiller lever op til de krav og forventninger, der er stillet for deltagelse i træningen på kraftcenteret.

Såfremt dette ikke er tilfældet, indgår træneren aftale med spilleren om, hvad der skal ske inden for en angivet periode for at spilleren kan fortsætte på kraftcenteret. Såfremt dette ikke opfyldes, indstilles spilleren til udslusning fra centeret.

Træneren fører fremmødeprotokol over elite kraftcenterets badmintontræning, som fremsendes til DBF’s sportschef.

Spillere optaget på kraftcenteret er forpligtet til at tilmelde sig og deltage i de såvel regionale som de danske mesterskaber for deres aldersgruppe, såfremt de er blandt de accepterede deltagere.

Næste års TS Camp er endnu ikke datosat

Nærmere info og indbydelse senere.
Ellers kontakt Emil Stack på sportschef@sbkfjer.dk

Slagelse Talent og Elite

Kære alle 

Slagelse er nu blevet Team Danmark kommune.

Handleplanerne for hver idræt er vi i gang med at gennemgå
med jer, så vi kan få et ensartet udtryk. 

 

 

 

Skriv, hvis der er noget I er i tvlvl om noget!,

Puk Kirkeskov Hvistendal
Idrætskonsulent

Center for Kultur Fritid og Borgerservice
Gørtlergade 4
4200 Slagelse